Maksud Integriti Dalam Bahasa Malaysia & Contoh Ayat Sesuai

Integriti adalah sifat atau ciri seseorang yang selalu bertindak dengan jujur, adil, dan bertanggungjawab.

Orang yang memiliki integriti akan selalu bertindak dengan tulus dan tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri.

Integriti juga merangkumi kepercayaan kepada diri sendiri dan kemampuan untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang dipegang teguh, meskipun terdapat tekanan atau godaan untuk melakukan sebaliknya.

Integriti merupakan sifat yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, terutama dalam profesi atau bidang kerjaya yang memerlukan tinggi tahap kepercayaan, seperti doktor atau hakim.

Integriti juga merupakan sifat yang dihargai tinggi dalam masyarakat, dan orang-orang yang memilikinya sering dianggap sebagai pemimpin yang boleh dipercayai dan dihormati.

Baca juga: Maksud Inflasi

Maksud Integriti & Contoh

  1. Seorang doktor yang selalu memberikan nasihat yang baik dan memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pasien, tanpa terpengaruh oleh keuntungan peribadi atau tekanan dari pihak lain.
  2. Seorang hakim yang selalu bertindak adil dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik atau kepentingan peribadi dalam membuat keputusan.
  3. Seorang pekerja yang selalu bertindak jujur dan tidak mencuri wang atau barangan perusahaan, walaupun terdapat tekanan finansial yang tinggi.
  4. Seorang ibu bapa yang selalu bertindak adil terhadap anak-anak mereka dan memberi mereka semua perhatian yang sama, tanpa terpengaruh oleh prasangka atau kepentingan peribadi.
  5. Seorang peniaga yang selalu bertindak jujur kepada pelanggannya dengan memberikan produk atau perkhidmatan yang berkualiti dan tidak menipu pelanggan dengan harga yang tidak munasabah.

Baca juga: Maksud Healing

Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *